II KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH

22 KWIETNIA 2020, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Miasto wygodne

Organizatorzy

Partner Srebrny

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

PROGRAM KONGRESU

II KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:10 Wystąpienie otwierające
10:30 Wyniki konkursu smartcity expert
10:40 Programy wsparcia dla smart city
11:20 Działania na rzecz cyfryzacji samorządów
11:40 DEBATA: Technologie a wyzwania dla miast u progu nowej dekady XXI wieku
 • Miasta w świetle zmian klimatycznych na świecie 
 • Zielone, przyjazne, wygodne czy …bogate – jakich miast potrzebujemy, a jakie tworzymy? 
 • Główne wyzwania technologiczne rozpoczętej dekady?
12:40 Przerwa techniczna / Lunch VIP
SALA I – MOBILNOŚĆ MIEJSKA ZWIŃ
13:20 Kontrapas dla autobusów w Gdyni
13:40 Detekcja miejsc parkingowych dla autokarów turystycznych we Wrocławiu
14:00 DEBATA: Jak technologie zmieniają miejską mobilność?
 • Sektor transportowy, finansowy czy IT – kto zintegruje polską mobilność? 
 • Systemy biletowe 2.0 
 • Kiedy przyjdzie czas na transport autonomiczny?
15:00 Przerwa kawowa
15:20 DEBATA: Rozwój ITS a poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
16:20 Planowane zakończenie - Sala I
SALA II – DROGA DO SMART CITY ZWIŃ
13:20 Miejskie platformy cyfrowe jako przeciwwaga dla postępującego prywatyzowania usług publicznych
13:40 Narzędzia open source dla samorządów
14:10 DEBATA: Wykorzystanie danych w miejskim procesie decyzyjnym
15:00 Przerwa kawowa
15:20 DEBATA: Jak edukować mieszkańców w obszarze smart city?
 • Nowe rozwiązania a problem wykluczenia technologicznego 
 • Optymalne kanały dotarcia do mieszkańców
16:20 Planowane zakończenie - Sala II
SALA III – MIASTA DLA KLIMATU ZWIŃ
13:20 Czy można ukształtować optymalny mix mobilności miejskiej?
13:40 Ograniczanie liczby samochodów w mieście i priorytetyzacja innych środków transportu
14:00 DEBATA: Elektromobilność, shared mobility – nowe rozwiązania transportowe a kwestia środowiska
 • Wpływ transportu na środowisko 
 • Czy elektromobilność i współdzielenie pojazdów są wystarczającym rozwiązaniem?
15:00 Przerwa kawowa
15:20 Planowane zakończenie - Sala III

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

JAK DOJECHAĆ KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Robert Bednarski Szymon Ciupa Bartosz Dominiak Adrian Furgalski Krzysztof Garski

Adam Jędrzejewski Prof. Tomasz Kamiński Michał Łakomski Dr Monika Mizielińska-Chmielewska Maciej Mysona

Tadeusz Osowski Jędrzej Puzyński Mariusz Sagan Wojciech Sańko Marta Wójcicka

Wojciech Zemła

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl
tel: 696 094 452

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: 728 518 765