II KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH

lipiec 2020, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Miasto wygodne

Organizatorzy

Partner Srebrny

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

PROGRAM KONGRESU

II KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:10 Wystąpienie otwierające
 • Przedstawiciel m. st. Warszawy
10:30 Wyniki konkursu smartcity expert
 • Szymon Ciupa, Specjalista ds Smart City i GIS, ekspert Związku Miast Polskich
10:40 Programy wsparcia dla smart city
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
11:00 Działania na rzecz samorządów
 • Paweł Grzegorczyk, Kierownik programu "PFR dla Miast", Polski Fundusz Rozwoju
11:20 DEBATA: Technologie a wyzwania dla miast u progu nowej dekady XXI wieku
 • Miasta w świetle zmian klimatycznych na świecie 
 • Zielone, przyjazne, wygodne czy …bogate – jakich miast potrzebujemy, a jakie tworzymy? 
 • Główne wyzwania technologiczne rozpoczętej dekady?
Uczestnicy:
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju 
 • Dr Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert Rynku Innowacji i Smart City 
 • Przedstawiciel m. st. Warszawy* 
 • Wojciech Zemła, Sekretarz Miasta Sopotu
12:40 Przerwa techniczna / Lunch VIP
SALA I – MOBILNOŚĆ MIEJSKA ZWIŃ
13:20 Kontrapas dla autobusów w Gdyni
 • Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
13:40 Detekcja miejsc parkingowych dla autokarów turystycznych we Wrocławiu
 • Robert Bednarski, Dyrektor Biura Smart City i Zarządzania Projektami, Urząd Miejski we Wrocławiu
14:00 Autonomizacja transportu – czy to już?
 • Jacek Grzeszak, Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
14:20 Wystąpienie
14:40 Przerwa kawowa
15:00 DEBATA: Jak technologie zmieniają miejską mobilność?
 • Sektor transportowy, finansowy czy IT – kto zintegruje polską mobilność? 
 • Systemy biletowe 2.0 
 • Kiedy przyjdzie czas na transport autonomiczny?
Uczestnicy:
 • Robert Bednarski, Dyrektor Biura Smart City i Zarządzania Projektami, Urząd Miejski we Wrocławiu 
 • Przedstawiciel, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie* 
 • Przedstawiciel, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie* 
 • Maciej Zawadzki, Członek Zarządu, Polska Organizacja Branży Parkingowej 
 • Przedstawiciel, Trapeze Poland
16:00 Planowane zakończenie - Sala I
SALA II – DROGA DO SMART CITY ZWIŃ
13:20 Ograniczanie liczby samochodów w mieście i priorytetyzacja innych środków transportu
 • Maciej Mysona, Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Paweł Wójcik, SkySnap
13:40 Smart city w praktyce – jakie rozwiązania rzeczywiście zmieniają miasto
 • Jakub Kompa, Prezes stowarzyszenia Lepszy Służewiec
14:00 Miejskie platformy cyfrowe jako przeciwwaga dla postępującego prywatyzowania usług publicznych
 • Przedstawiciel Biura Cyfryzacji Miasta, UM st. Warszawy*
14:20 Narzędzia open source dla samorządów
 • Wojciech Sańko, Fundacja ePaństwo
14:40 Przerwa kawowa
15:00 DEBATA: Wykorzystanie danych w miejskim procesie decyzyjnym

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Biura Cyfryzacji Miasta, UM st. Warszawy*
 • Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin
 • Marta Wójcicka, Ekspertka Koduj dla Polski i Miasto Jest Nasze 
 • Moderator: Szymon Ciupa, Specjalista ds Smart City i GIS, ekspert Związku Miast Polskich
16:00 Planowane zakończenie - Sala II
SALA III – MIASTA DLA KLIMATU ZWIŃ
13:20 Czy można ukształtować optymalny mix mobilności miejskiej?
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
13:40 Wystąpienie
 • Przedstawiciel, Trapeze Poland
14:00 DEBATA: Elektromobilność, shared mobility – nowe rozwiązania transportowe a kwestia środowiska
 • Wpływ transportu na środowisko 
 • Czy elektromobilność i współdzielenie pojazdów są wystarczającym rozwiązaniem?
Uczestnicy: 
 • Bartosz Dominiak, Smart City Blog, Zastępca Burmistrza dzielnicy Warszawa-Ursynów
 • Barbara Jędrzejczyk, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 
 • Adam Jędrzejewski, Stowarzyszenie Mobilne Miasto 
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik ds. Smart City, Urząd Miasta Poznań
 • Barbara Oliwiecka, Radna miasta Kalisza 
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
14:40 Przerwa kawowa
15:00 DEBATA: Jak edukować mieszkańców w obszarze smart city?
 • Nowe rozwiązania a problem wykluczenia technologicznego
 • Optymalne kanały dotarcia do mieszkańców
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej* 
 • Prof. Katarzyna Śledziewska, DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW 
 • Prof. Patrycja Szostok-Nowacka, Uniwersytet Śląski* 
 • Przedstawiciel, Centralny Dom Technologii*
16:00 Planowane zakończenie - Sala III

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

JAK DOJECHAĆ KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Robert Bednarski Szymon Ciupa Bartosz Dominiak Adrian Furgalski Krzysztof Garski

Paweł Grzegorczyk Adam Jędrzejewski Prof. Tomasz Kamiński Michał Łakomski Dr Monika Mizielińska-Chmielewska

Maciej Mysona Tadeusz Osowski Jędrzej Puzyński Mariusz Sagan Wojciech Sańko

dr hab. Katarzyna Śledziewska Marta Wójcicka Wojciech Zemła

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl
tel: 696 094 452

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: 728 518 765