KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH

10 KWIETNIA 2019, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Transport / Energia / Przestrzeń / Miasto

Organizator

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Merytoryczny

Partner Sharingowy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH 2019 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
10:05 Uroczyste otwarcie
 • Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
MIASTO 2.0 - SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:15 DEBATA: Smart City? Smart Citizen!

 • Trendy w rozwoju technologii dla smart city – co decyduje o inteligencji miasta?
 • Czy warto angażować mieszkańców w zarządzanie miastem?
 • Big Data – czy miasta wiedzą jak wykorzystywać dostępne dane?
 • Open data – potencjał w udostępnianiu danych o mieście
 • Czy innowacje odpowiadają na realne potrzeby społeczne?
 • Walka z wykluczeniem cyfrowym. 5G i likwidacja „białych plam” na mapie Polski. Czy powszechny Internet to warunek konieczny dla budowy smart city?
Uczestnicy:
 • Piotr Cieśliński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności
 • Bartosz Dominiak, Smart City Blog, Zastępca Burmistrza dzielnicy Warszawa-Ursynów
 • Adam Kruczek, Konsultant, Ekspert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w projekcie Human Smart Cities
 • Michał Rudzki, Burmistrz Karczewa
 • Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
 • Marta Wójcicka, Koduj dla Polski, aktywistka Luftdaten
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor naczelny Wydawnictwa TOR
11:05 Miasto jako budowanie platform. Na drodze do miasta inteligentnego
 • Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, UM st. Warszawy
11:20 Jak odpowiedzieć na wyzwania mobilności w smart city?
 • Marcin Ruciński, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, Thales Polska
11:40 DEBATA: Finansowanie inwestycji w inteligentne miasta

 • Smart City – spójna, strategiczna wizja czy zbiór osobnych projektów? 
 • PPP szansą na budowę inteligentnych miast? Jak wykorzystać synergię potencjałów sektora prywatnego i publicznego?
 • Inwestycje w transport i ich wpływ na samorządy 
 • Jak stworzyć przyjazną przestrzeń miejską?
Uczestnicy:
 • Marcin Bogusz, Główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Szymon Ciupa, Ekspert Smart City i GIS
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Tomasz Korczyński, Członek Rady Fundacji Centrum PPP
 • Krzysztof Modelewski, Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Joanna Świderska, Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Mirosław Wasztyl, Zastępca Burmistrza Andrychowa
 • Moderator: Dr Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego
12:40 Przerwa techniczna / Lunch VIP
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – FORUM TECHNOLOGII W TRANSPORCIE ZWIŃ
13:20 Jak efektywnie pobierać opłaty w transporcie miejskim? 
 • Maciej Mironiuk, Transit Implementation Director, CEE, Visa
13:40 SmartInfo – technologia e-papier w transporcie publicznym
 • Mikołaj Kwiatkowski, Sales and Marketing Specialist, Trapeze Poland
14:00 Dystrybucja i użytkowanie biletów mobilnych - doświadczenia z Polski i Skandynawii
 • Miłosz Olejniczak, Business Development Manager, Infospread Polska/zBiletem.pl
14:20 Zaplanuj, zarezerwuj i zapłać za podróż po mieście w jednej aplikacji
 • Włodzimierz Łoziński, CEO, Vooom
14:40 DEBATA: Efektywność kanałów dystrybucji biletów w transporcie zbiorowym

 • Plusy i minusy aplikacji, biletomatów, kart miejskich, kart płatniczych i „tradycyjnych” kanałów sprzedaży 
 • Korzyści z połączenia biletów z programami lojalnościowymi 
 • Jak przekonać pasażera do nowych technologii?
Uczestnicy:
 • Włodzimierz Łoziński, CEO, Vooom
 • Maciej Mironiuk, Transit Implementation Director, CEE, Visa
 • Miłosz Olejniczak, Business Development Manager, Infospread Polska/zBiletem.pl 
 • Marcin Ruciński, Ekspert ds. systemów biletowych 
 • Bartosz Mazur, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji, Urząd Miejski w Rybniku
 • Moderator: Jakub Dybalski, Redaktor, Transport-Publiczny.pl
15:30 DEBATA: Skuteczność działania systemów informacji pasażerskiej

 • Nowoczesna informacja pasażerska na dworcach i stacjach kolejowych 
 • Rozkład jazdy na przystanku/dworcu czy w telefonie – efektywność rozwiązań z punktu widzenia pasażera 
 • Aplikacje stosowane w zbiorowym transporcie miejskim – możliwości adaptacji dla pasażerskich połączeń kolejowych 
 • Czy można wymiernie ocenić skuteczność informacji pasażerskiej
Uczestnicy:
 • Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Torunia
 • Marcin Krogulec, Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacji ds. techniki obsługi pasażera, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Robert Kunicki, Wydział Zarządzania Danymi, Biuro Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy
 • Mikołaj Kwiatkowski, Sales and Marketing Specialist, Trapeze Poland 
 • Andrzej Mrówczyński, Ekspert ds. informatyki kolejowej 
 • Łukasz Słania, Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych, Zarząd Transportu Metropolitalnego 
 • Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
 • Moderator: Witold Urbanowicz, Redaktor prowadzący, Transport-Publiczny.pl
16:30 Zakończenie
SALA II – FORUM ŚWIATŁO W MIEŚCIE ZWIŃ
13:20 Wpływ miejskiego oświetlenia na zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie mieszkańców
 • Izabella Łęcka, Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
13:40 Inteligentne oświetlenie
 • Profesor dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
14:00 DEBATA: Rola światła w procesie rewitalizacji i zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskich

 • Lepsze światło a korzyści gospodarcze (lokalny biznes, turystyka) 
 • Nowe oświetlenie i jego wpływ na finanse samorządu 
 • Zanieczyszczenie światłem – narastający problem?
Uczestnicy:
 • Justyna Król, Pracownia Miejska
 • Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Consulting sp. z o.o.
 • Jacek Grunt-Mejer, Pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, Urząd Miasta st. Warszawy
 • Profesor dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Libicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta
 • Izabella Łęcka, Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krzysztof Paśnik, Burmistrz, Urząd Miasta Lubartów
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
15:00 DEBATA: Oświetlenie a bezpieczeństwo

 • Oświetlenie przejść dla pieszych 
 • Technologie świetlne zwiększające bezpieczeństwo 
Uczestnicy:
 • Jakub Miernik, Naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza
 • Dr hab. inż. Piotr Tomczuk, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
 • Prof. Andrzej Zalewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Łukasz Zboralski, Redaktor naczelny, BRD24.pl
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca Redaktora Naczelnego Wydawnictwa TOR
16:00 Zakończenie
SALA III – FORUM ELEKTROMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ ZWIŃ
13:20 Otoczenie regulacyjne i legislacyjne elektromobilności w Polsce – stan obecny i plany na przyszłość
 • Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
13:35 Lekka elektromobilność - problemy miejskie i realne potrzeby
 • Paweł Maliszewski, Co-founder, blinkee.city
13:45 DEBATA: Wymogi ustawy o elektromobilności. Perspektywy dla samorządów

 • W pogoni za Europą… Czy polskie miasta są gotowe na zjawisko elektromobilności? Jak się do niego przygotowują? 
 • Szanse i wyzwania związane z obowiązkiem posiadania pojazdów napędzanych energią elektryczną
 • Strefy czystego transportu – remedium na zatłoczone centra miejskie? 
Uczestnicy:
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności
 • Michał Kurtyka, Sekretarz Staniu, Ministerstwo Środowiska
 • Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • Moderator: Krzysztof Kosiedowski, autor bloga rzecznik-elektromobilnosci.pl

14:40 Wyzwania dla infrastruktury. Jak zjawisko elektromobilności zmienia otoczenie miast w Polsce?
 • Marcin Korolec, Prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
15:00 DEBATA: Infrastruktura miejska w służbie technologii elektromobilnych. Czy jesteśmy gotowi na elektrorewolucję?

 • Jakie wymogi przestrzenne stoją przed miastami w dobie rozwoju elektromobilności? 
 • Wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości energii dla stacji ładowania 
 • Tworzenie punktów ładowania. Jakie bariery trzeba pokonać projektując stacje obsługi pojazdów elektrycznych? 
 • Wpływ elektromobilności na modernizację i budowę tkanki miejskiej (biurowce, budynki wielorodzinne, jednostki użyteczności publicznej) 
 • Elektromobilność a wzrost kosztów energii
Uczestnicy:
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Marcin Korolec, Prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
 • Maciej Martyniuk, Dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
 • Tomasz Kołoszczyk, COO, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
 • Roman Tabaka, Prezes, T&T Proenergy Sp. z o.o.
 • Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

16:00 Zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Piotr Cieśliński Szymon Ciupa Bartosz Dominiak Tomasz Dominiak Jakub Dybalski

Adrian Furgalski Marcin Gawroński Dr Tomasz Kamiński Monika Kamińska Kazimierz Karolczak

Michał Kurtyka Sylwia Koch-Kopyszko Krzysztof Kosiedowski Tomasz Kołoszczyk Tomasz Korczyński

Marcin Korolec Justyna Król Mikołaj Kwiatkowski Izabella Łęcka Maciej Martyniuk

Adam Kruczek Piotr Libicki Włodzimierz Łoziński Łukasz Malinowski Jakub Madrjas

Krzysztof Modelewski Jacek Grunt-Mejer Paweł Maliszewski Maciej Mazur Jakub Miernik

Maciej Mironiuk Jędrzej Puzyński Miłosz Olejniczak Tadeusz Osowski Krzysztof Paśnik

Witold Urbanowicz Krzysztof Rodziewicz Marcin Ruciński Michał Rudzki Wojciech Sańko

Adam Sobieraj Roman Tabaka Dr hab. inż. Piotr Tomczuk Wojciech Tulibacki Mirosław Wasztyl

Marcin Wojdat Prof. Andrzej Zalewski Łukasz Zboralski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
Dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl
Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
Dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
kom: 728 518 765