Wojciech Łachowski

Kierownik Projektów, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów