Tomasz Bużałek

Główny Specjalista, Biuro Strategii, Urząd Miasta Łódź