Jacek Grzeszak

Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny