Małgorzata Michalska

Kierownik Referatu Innowacji Społecznych, Urząd Miasta Rzeszowa