Mikołaj Kwiatkowski

Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland