Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.s.t. Warszawy