dr inż. Karol Jędrasiak

Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii, Adiunkt, Akademia WSB