Donata Kończyk

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy