Konrad Komornicki

Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Joanna Erbel

Socjolożka, Działaczka miejska. Założycielka Fundacji „Blisko”