Waldemar Buda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej