Marek Kolasiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznań