Maciej Zawadzki

Wiceprezes Zarządu, Polska Organizacja Branży Parkingowej