Konrad Komornicki

Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie