Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen