Anna Szóstakiewicz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk